Điều Khoản Sử Dụng

Cập nhật lần cuối vào 11/06/2020

Điều khoản:

  • TẤT CẢ sản phẩm hiện và sẽ được giới thiệu trên StorkVN sẽ mất tối đa 2-3 tuần kể từ khi chúng tôi xác nhận đơn đặt hàng. (https://storkvn.com/vi/van-chuyen/)
  • TẤT CẢ đơn hàng trên 2.500.000 VND sẽ phải được đặt cọc 15% của tổng số tiền tổng đơn hàng.
  • TẤT CẢ các sản phẩm yêu cầu (https://storkvn.com/vi/yeu-cau-cua-ban/) của bạn phải trả tiền đặt cọc 50% (giá của sản phẩm).
  • Không thể làm bất cứ điều gì trực tiếp hoặc gián tiếp vi phạm pháp luật.
  • Không thể đại diện cho khách hàng để xử lý công việc giấy tờ hợp pháp hoặc quan trọng.
  • Không thể làm bất cứ điều gì vượt quá khả năng kỹ thuật của chúng tôi.
  • Không thể đại diện cho khách hàng để quảng cáo cho doanh nghiệp hoặc cơ sở của họ.
  • Không thể thực hiện công việc trước khi nhận thanh toán.
  • Không thể chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào có thể gây hại cho nhân viên của chúng tôi hoặc nguy hiểm dưới mọi hình thức.
  • Không thể chấp nhận một công việc vượt quá giới hạn khu vực của chúng tôi.