Phương Thức Thanh Toán

Chúng tôi chấp nhận cả thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng hoặc tiền mặt tùy thuộc vào địa điểm của bạn cũng như mặt hàng đã mua (Đọc thêm tại: https://vtcpay.vn/huong-dan-472). TẤT CẢ các giao dịch sẽ thực hiện thông qua VTC Pay hoặc Paypal. VTC Pay hiện chỉ chấp nhận chuyển khoản ngân hàng và một số thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng khu vực. (Đọc thêm tại: https://www.paypal.com/us/smarthelp/article/what-credit-cards-can-i-use-with-paypal-faq1119). Tất cả thông tin cá nhân và ngân hàng của bạn sẽ được sử dụng theo nguyên tắc chính sách bảo mật của chúng tôi và sẽ được xử lý thông qua cả hai hệ thống VTC Pay và Paypal. (Đọc thêm tại: https://storkvn.com/en/privacy-policy/).

Tỷ giá quy đổi từ Đồng Việt Nam (VND) đến Đô Mỹ (USD) hiện tại là 1 USD = 23.000 VND.

  • Trong một số trường hợp, bạn có thể bị giới hạn sử dụng thẻ tín dụng Visa và Mastercard. Trong những trường hợp đó, quy trình thanh toán sẽ làm rõ điều đó và sẽ cho phép bạn thêm một trong các phương thức thanh toán đó.