Yêu cầu của bạn

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi đặt hàng bất kỳ mặt hàng nào trong phạm vi nhu cầu hợp lý (Đọc thêm tại: https://storkvn.com/vi/dieu-khoang/) nằm ở bất kỳ đâu trong phạm vi Hoa Kỳ và Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi hiện chỉ giao hàng tại Việt Nam (Đọc thêm tại: https://storkvn.com/vi/van-chuyen/). Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách gửi tin nhắn cho STORK qua Facebook (@StorkVietnam), Instagram (@storkforyou), hoặc email cho chúng tôi qua trang liên hệ của chúng tôi hoặc qua info@storkvn.com và chúng tôi sẽ tiếp tục xem lại đơn đặt hàng của bạn trong vòng 24 giờ. Chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp cho bạn với các điều kiện của chúng tôi và khung thời gian giao hàng ước tính. Sau khi nhận được sự đồng ý và chấp thuận của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành mua hàng và giao hàng cho bạn. Trong email yêu cầu, vui lòng bao gồm:

  • Tên đầy đủ của bạn
  • Địa chỉ email liên lạc
  • Số điện thoại
  • Tên của (các) hàng / nhà bán lẻ
  • Tên (các) sản phẩm
  • Mô tả ngắn gọn về (các) sản phẩm
  • Địa chỉ của (các) cửa hàng / nhà bán lẻ HOẶC (các) trang web mà chúng tôi có thể đặt (các) sản phẩm từ
  • Hình ảnh của (các) sản phẩm